ناشر: �������������� ���������� ���������� ������������������ ��������
تعداد عنوان ها: 285
Reading Understanding Ideas(Newly Revised)
دکتر سوگند نوروزی زاده
290,000
RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء
دکتر شهریار محمدی
400,000
آبراهه های باپوشش فولادی درسدها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
480,000
اتوماسیون و فرآیندهای ساخت
دکتر مهدی ظهور
600,000
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
400,000
ادغام تصاویر سنجش‌ازدور راهنمای کاربردی
دکتر ناصر احمدی ثانی؛ دکتر هومن لطیفی
950,000
ادوات نیمه هادی
دکتر علیرضا صالحی
480,000
ارتعاشات مکانیکی
دکتر علی‌اصغر جعفری؛ آقای حمید رحمانی؛ آقای محمدسعید جعفری
630,000
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
دکتر مهرداد آقائی خفری؛ آقای مجتبی امین
250,000
اصول طراحی پی
دکتر سیدناصر مقدس‌تفرشی
500,000
اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدل های هوایی
دکتر مجید سلطانی؛ خانم الهام امینی
300,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
1,080,000
اصول کاربردی مهندسی ارزش
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای علی اصغر سلطانی؛ آقای امین ولی پور
400,000
اصول مخابرات بی سیم و سیار
دکتر کمال محامدپور
480,000
اصول موضوع در فیزیک کوانتمی
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
250,000
اصول و کاربردها، روش‌های طراحی آزمایش‌ها در مهندسی محیط‌زیست
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای قربانعلی دزواره؛ خانم مونا قربانی
530,000
اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C
دکتر سید فرهاد مسعودی؛ دکتر فاطمه سادات رسولی
460,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه