موضوعات: ������������ ������
تعداد عنوان ها: 45
ادوات نیمه هادی
دکتر علیرضا صالحی
480,000
اصول مخابرات بی سیم و سیار
دکتر کمال محامدپور
480,000
افزاره های تار (فیبر) نوری جلد اول: تقویت کننده های تار (فیبر) نوری «آلاییده به اربیوم» و «رامان»
دکتر نصرت اله گرانپایه؛ خانم نیلوفر پاکزاد افشار؛ دکتر نجمه نزهت
270,000
الکترومغناطیس پیشرفته
دکتر محمدصادق ابریشمیان
400,000
الکترومغناطیس شامل 351 مسئله حل شده
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر نصرت اله گرانپایه
300,000
الکترونیک قدرت(تحلیل و طراحی)دکتر کریم عباس زاده، سام روزبهانی
دکتر کریم عباس زاده؛ آقای سام روزبهانی
560,000
آنتن های میکرواستریپ
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمدرضا سهیلی فر
400,000
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
تجدید ساختار و اصول کلی قیمت گذاری برق در محیط رقابتی
خانم الهه مشهور؛ آقای سجاد رحیم زاده؛ دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
250,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
680,000
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
دکتر علیرضا صالحی
200,000
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمد قیامی؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
680,000
روش‌های محاسبات عددی
آقای رسول دلیرروی فرد
500,000
روش‌ها و فنون مدیریت پژوهش
دکتر امیرمسعود سوداگر
430,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
790,000
سیستم های کنترل فرآیند
دکتر علیرضا فاتحی
680,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه