موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 3
شبیه سازی های رایانه ای
دکتر سیف الله جلیلی
910,000
شیمی پپتید مبانی، سنتز و کاربردها
دکتر سعید بلالایی؛ آقای فرهاد گل محمدی؛ خانم پگاه شاکری
940,000
شیمی دارویی
دکتر شهناز رستمی زاده
320,000