تعداد عنوان ها: 247
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
1,590,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلددوم)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
350,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
400,000
مهندسی پاکسازی خاک
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای قربانعلی دزواره؛ آقای الهیار امیری
420,000
مهندسی پل
دکتر مرتضی اسماعیلی؛ آقای پیمان یوسفی مجیر
235,000
مهندسی کنترل در محیط MATLAB
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ آقای مهرداد محسنی
380,000
مواد فرایندهای ساخت چرخدنده
دکتر حمید خرسند؛ آقای مسعود طغرائی
300,000
نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک
دکتر آزاده شهیدیان؛ آقای علی سوهانی
380,000
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
300,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
600,000
نظریه کدگذاری و کدگشایی اطلاعات
دکتر حجت الله حمیدی
250,000
نگرشی جامع برگاز طبیعی مایع LNG
دکتر سید علی جزایری؛ آقای سعید حمیدیان
270,000
نوشتیار(یادگیری آسان نگارش اداری)
آقای سهراب فاضل؛ دکتر حسین علیقلی زاده
250,000
هدایت و کنترل سامانه های فضایی
دکتر حسین گودرزی پور؛ دکتر علیرضا نوین زاده؛ دکتر جلال نوری
400,000
هیدرولوژی کاربردی درایران- موازنه یخچالهای طبیعی
آقای فریبرز وزیری؛ خانم رؤیا بزاززاده
900,000
هزینه یابی دوره عمر سیستم ها
دکتر احمد اصل حداد؛ آقای محمدرضا نباتچیان
270,000
هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای فردوس حاتمی لنکرانی
300,000
هوش تجاری: رویکرد مدیریتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی؛ خانم هما زاهدپاشا
600,000
هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای حسین مهاجری
520,000
هوش رقابتی
دکتر محمدجعفر تارخ
250,000
هوش محدوده ای مکانی راداری
دکتر محمدرضا ملک؛ خانم مهری داوطلب
300,000
وقتی خریدار نه می گوید ...(راهبردهای ضروری برای پیشبرد فروش)
دکتر رسول شفایی؛ خانم مهسا قاضی نژاد؛ آقای محسن رفایی
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه