ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد عنوان ها: 261
Reading & Understanding Ideas: A New Perspective
دکتر سوگند نوروزی زاده
160,000
Reading Understanding Ideas(Newly Revised)
دکتر سوگند نوروزی زاده
290,000
RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء
دکتر شهریار محمدی
180,000
آبراهه های با پوشش فولادی در سدها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
350,000 315,000
ابزار کنترل حسگرها و مبدل ها
آقای محمود خاقانی میلانی
120,000
اتوماسیون و فرآیندهای ساخت
دکتر مهدی ظهور
380,000
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
150,000
ادوات نیمه هادی
دکتر علیرضا صالحی
300,000
ادوات نیمه هادی ویرایش اول
دکتر علیرضا صالحی
26,000
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
دکتر مهرداد آقائی خفری؛ آقای مجتبی امین
100,000
استقرار ERP جنبه‌های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
220,000
اصول طراحی پی
دکتر سیدناصر مقدس‌تفرشی
380,000
اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدل های هوایی
دکتر مجید سلطانی؛ خانم الهام امینی
150,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
470,000
اصول کاربردی مهندسی ارزش
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای علی اصغر سلطانی؛ آقای امین ولی پور
160,000
اصول مخابرات بی سیم و سیار
دکتر کمال محامدپور
300,000
اصول موضوع در فیزیک کوانتمی
دکتر مجید واعظ زاده؛ دکتر حسین مهربان
150,000
اصول نوین سردکننده ها (جلد اول)
آقای پرویز زمانی؛ آقای سپانوس سلیمانی
20,000
اصول نوین سردکننده ها (جلد دوم)
آقای پرویز زمانی؛ آقای سپانوس سلیمانی
20,000
اصول و مبانی برنامه نویسی در فرترن و ++C
دکتر سید فرهاد مسعودی؛ دکتر فاطمه سادات رسولی
460,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه