موضوعات: مهندسی عمران
تعداد عنوان ها: 40
آلیاژهای حافظه‌دار شکلی از تئوری تا کاربرد
دکتر نادر فنائی؛ آقای سید مهدی سیدان
950,000
مصالح مهندسی عمران
دکتر اسماعیل گنجیان؛ آقای محمدحسین ماجد اردکانی
170,000
انرژی جایگزین
دکتر محمدرضا صبور؛ خانم ر رؤیا بزاززاده؛ آقای کیان براری
320,000
اصول طراحی پی
دکتر سیدناصر مقدس‌تفرشی
380,000
اصول کاربردی مهندسی ارزش
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای علی اصغر سلطانی؛ آقای امین ولی پور
160,000
طراحی، ساخت و پایش مراکز دفن پسماند(لندفیل)
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای بهادر محمدی؛ دکتر مرتضی شکری
235,000
ترجمه استاندارد IEEE Std 693
دکتر رضا کرمی محمدی؛ آقای وحید اکرمی
100,000
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سید بهرام بهشتی اول
450,000
مفاهیم و رویکرد طراحی تصفیه فاضلاب
دکتر سیداحمد میرباقری؛ خانم مریم خلیل زاده پشتگل
260,000
آبراهه های با پوشش فولادی در سدها
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
350,000 315,000
طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
دکتر رضا کرمی محمدی؛ آقای وحید اکرمی؛ آقای فرزاد فرزاد
150,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
360,000
دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ خانم مهنا تاجنسائی؛ خانم فاطمه زندی گوهرریزی
95,000
مدیریت پسماند و بازیافت منابع
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای امیر قربان؛ آقای مهدی قنبرزاده لک
150,000
مبانی طراحی مجموعه های زباله سوزی پسماندها
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای مهدی قنبرزاده لک
150,000
مبانی ریاضیات در GIS
دکتر مهسا معماریان‌فرد؛ آقای امیر مصطفی حاتمی؛ دکتر مرضیه معماریان‌فرد
200,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
470,000
مقدمه ای بر روش های بی شبکه
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای سید شهرام قرشی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه