موضوعات: مهندسی صنایع
تعداد عنوان ها: 28
رهبری تیم‌های مجازی اثربخش
خانم سمیّه هاشمی؛ دکتر اصغر زمانی
250,000
RFID دروازه ای به اینترنت اشیاء
دکتر شهریار محمدی
180,000
صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
دکتر محمدجعفر تارخ؛ خانم محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ آقای علی حبیبی بدرآبادی
50,000
امنیت در بانکداری اینترنتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم زینب زارع حسینی
150,000
مقدمه ای بر روشها و مفاهیم تراوش فناوری
دکتر همایون روحیان؛ خانم نجمه السادات امیری
120,000
بانکداری الکترونیکی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی
120,000
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روش ها و راهکارها
دکتر حمید شهریاری؛ آقای محمدرضا نباتچیان
190,000
هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای فردوس حاتمی لنکرانی
150,000
مدیریت دانش
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم زهرا لطفی
160,000
نظریه کدگذاری و کدگشایی اطلاعات
دکتر حجت الله حمیدی
115,000
هوش تجاری: رویکرد مدیریتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی؛ خانم هما زاهدپاشا
400,000
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
دکتر شهریار محمدی؛ آقای نیما طالبی امیری؛ خانم عاطفه رحیمی
150,000
هزینه یابی دوره عمر سیستم ها
دکتر احمد اصل حداد؛ آقای محمدرضا نباتچیان
180,000
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
210,000
تئوری محدودیت ها
دکتر مصطفی ستاک
75,000
مدیریت کیفیت جامع
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای حسین حاج بابایی؛ آقای احسان انعامی
270,000
هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای حسین مهاجری
240,000
کسب وکار در عصر اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای علیرضا مقدسی
150,000
داده کاوی و کشف دانش گام به گام با نرم افزار Clementine
دکتر سمیه علیزاده؛ خانم سمیرا ملک محمدی
200,000
سازمان و فرآیندها
دکتر شهریار محمدی
120,000
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای محمدحسین شرکت؛ خانم مونا جامپرازمی؛ آقای اسماعیل صلاحی پروین
150,000
مدیریت ارتباط با مشتری
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای مصطفی یزدانی فرد
210,000
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل سیستم های لجستیک
دکتر مصطفی ستاک؛ آقای علی میرشفیعی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه