موضوعات: مهندسی برق
تعداد عنوان ها: 54
مقدّمه‌ای بر کنترل مدرن (ویرایش چهارم)
دکتر حمیدرضا تقی راد
370,000
سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری
دکتر محمدصالح تواضعی؛ دکتر مهسان توکلی کاخکی
225,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
300,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
350,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
600,000
توابع ویژه در ریاضیات مهندسی
دکتر سیدعبدالله میرطاهری
230,000
روش‌های محاسبات عددی
آقای رسول دلیرروی فرد
500,000
تجدید ساختار و اصول کلی قیمت گذاری برق در محیط رقابتی
خانم الهه مشهور؛ آقای سجاد رحیم زاده؛ دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
150,000
طراحی شبکه های رادیویی
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
150,000
چگونه یک مقاله علمی بنویسیم
دکتر علیرضا صالحی
60,000
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمد قیامی؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
380,000
مبانی و تکنولوژی کنترل موتور القایی
آقای مسعود بهبهانی؛ دکتر علیرضا فاتحی
150,000
الکترومغناطیس شامل 351 مسئله حل شده
دکتر محمدصادق ابریشمیان؛ دکتر نصرت اله گرانپایه
300,000
افزاره های تار (فیبر) نوری جلد اول: تقویت کننده های تار (فیبر) نوری «آلاییده به اربیوم» و «رامان»
دکتر نصرت اله گرانپایه؛ خانم نیلوفر پاکزاد افشار؛ دکتر نجمه نزهت
130,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه