موضوعات: مهندسی برق
تعداد عنوان ها: 54
مقدّمه‌ای بر کنترل مدرن (ویرایش چهارم)
دکتر حمیدرضا تقی راد
370,000
روش‌های محاسبات عددی
آقای رسول دلیرروی فرد
500,000
توابع ویژه در ریاضیات مهندسی
دکتر سیدعبدالله میرطاهری
230,000
تاریخ مهندسی کنترل
دکتر علی خاکی صدیق
180,000
سیگنال ها و سیستمها (شامل 571 مسئله حل شده)
دکتر محمدصادق ابریشمیان
340,000
الکترونیک قدرت(تحلیل و طراحی)دکتر کریم عباس زاده، سام روزبهانی
دکتر کریم عباس زاده؛ آقای سام روزبهانی
380,000
مدارهای الکتریکی (شامل 500 مسئله حل شده)
محمدصادق ابریشمیان
400,000
برنامه نویسی MATLAB برای مهندسین
دکتر سعدان زکائی؛ آقای مهرداد مجذوبی؛ آقای آرش حجام
270,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
300,000
آنتن های میکرواستریپ
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمدرضا سهیلی فر
400,000
ابزار کنترل حسگرها و مبدل ها
آقای محمود خاقانی میلانی
120,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
300,000
افزاره های تار (فیبر) نوری جلد اول: تقویت کننده های تار (فیبر) نوری «آلاییده به اربیوم» و «رامان»
دکتر نصرت اله گرانپایه؛ خانم نیلوفر پاکزاد افشار؛ دکتر نجمه نزهت
130,000
سیستم های کنترل فرآیند
دکتر علیرضا فاتحی
140,000
مبانی فتونیک جلد اول
دکتر محمدصادق ابریشمیان
350,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
600,000
سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری
دکتر محمدصالح تواضعی؛ دکتر مهسان توکلی کاخکی
225,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه