موضوعات: مهندسی و علم مواد
تعداد عنوان ها: 13
روش‌های اندازه‌گیری و برآورد خطا
دکتر مهرداد آقائی خفری
520,000
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
دکتر مهرداد آقائی خفری؛ آقای مجتبی امین
100,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
470,000
آلیاژهای سبک و فوق مستحکم
دکتر علی شکوه فر؛ آقای آرش رضایی؛ آقای شهرام احمدی
120,000
شیمی فیزیک و ترمودینامیک در مهندسی مواد
دکتر حمید خرسند؛ آقای نسیم کیایی
220,000
رفتار مکانیکی و خستگی قطعات متخلخل تف جوشی شده
دکتر حمید خرسند؛ دکتر حسن عبدوس
130,000
شکل پذیری فلزات
دکتر مهرداد آقائی خفری
185,000
فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالورژی پودر
دکتر حمید خرسند؛ آقای مصطفی امیرجان
110,000
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد1: مواد نانوساختار
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
210,000
مواد فرایندهای ساخت چرخدنده
دکتر حمید خرسند؛ آقای مسعود طغرائی
210,000
علم و مهندسی مواد پیشرفته هوشمند و نانوساختار جلد۲ مواد هوشمند
دکتر علی شکوه فر؛ آقای میلاد سبزه پرور؛ خانم فاطمه کیانی شاهوندی
320,000
کاربرد نانوتکنولوژی و نانوذرات در صنعت خودروسازی
دکتر حمید خرسند؛ آقای مرتضی امرونی حسینی
230,000