موضوعات: مهندسی هوافضا
تعداد عنوان ها: 5
تونل باد با سرعت پایین
دکتر محمدعلی اردکانی
150,000
مقدمه‌‌ای بر طراحی موشک
دکتر جعفر روشنی‌یان؛ دکتر حسن کریمی‌مزرعه‌شاهی؛ دکتر مهران میرشمس
480,000
مهندسی کنترل در محیط MATLAB
دکتر جعفر روشنی یان؛ آقای مهرداد محسنی
245,000
هدایت و کنترل سامانه های فضایی
دکتر حسین گودرزی پور؛ دکتر علیرضا نوین زاده؛ دکتر جلال نوری
285,000