موضوعات: مهندسی مکانیک
تعداد عنوان ها: 66
اتوماسیون و فرآیندهای ساخت
دکتر مهدی ظهور
380,000
استقرار ERP جنبه‌های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
220,000
اصول طراحی حرارتی و هیدرولیکی مبدل های هوایی
دکتر مجید سلطانی؛ خانم الهام امینی
150,000
اصول نوین سردکننده ها (جلد اول)
آقای پرویز زمانی؛ آقای سپانوس سلیمانی
20,000
اصول نوین سردکننده ها (جلد دوم)
آقای پرویز زمانی؛ آقای سپانوس سلیمانی
20,000
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
120,000
الاستیسیته ، تئوری و کاربرد
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای حسام قورچه بیگی
270,000
انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان
دکتر سیروس آقانجفی؛ آقای علیرضا دهقان
86,000
انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی کشاورز ولیان؛ آقای علی قاسمیان مقدم
300,000
انتقال حرارت کاربردی
دکتر مجید قاسمی؛ خانم الهام امینی؛ دکتر علی کشاورز ولیان
170,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
130,000
آئرونومی
دکتر سیروس آقانجفی
8,000
برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد ERP
دکتر افشین کازرونی؛ دکتر مهرداد کازرونی
260,000
برنامه نویسی شی گرابه زبان ++C
دکتر فرشاد ترابی
125,000
بویلرهای صنعتی
دکتر محمدرضا شاه نظری
180,000
تحلیل پیشرفته ارتعاشات
دکتر رضا کاظمی
100,000
تحلیل سازه های مکانیکی تحت خستگی چند متغیره
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای محسن قاجار
150,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین 
دکتر حسین صیادی؛ آقای امین احمدی؛ آقای بابک حقیقی؛ آقای مجتبی باباالهی
150,000
ترمودینامیک مهندسی(جداول و نمودارها)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
40,000
ترمودینامیک مهندسی(جلد اول)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه