موضوعات: مهندسی مکانیک
تعداد عنوان ها: 67
الاستیسیته ، تئوری و کاربرد
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای حسام قورچه بیگی
270,000
دینامیک ماشین ها
دکتر علی اکبر موسویان
230,000
روش لتیس بولتزمن
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ خانم فاطمه نیکان
280,000
تفکر فازی (با تجدید نظر)
دکتر علی غفاری؛ آقای عادل مقصودپور؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای جمشید قسیمی
150,000
کاربرد فناوری اطلاعات و ERP در سلامت الکترونیک
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
300,000
مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی
دکتر علی اشرفی زاده؛ آقای امیرحسین معدنی
150,000
نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک
دکتر آزاده شهیدیان؛ آقای علی سوهانی
290,000
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ آقای سینا عزیزی
320,000
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
240,000
ریاضیات مهندسی پیشرفته
دکتر امیررضا شاهانی
300,000
استقرار ERP جنبه‌های با اهمیت از مراحل پیشین تا پسین
دکتر مهرداد کازرونی؛ دکتر افشین کازرونی
220,000
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
150,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
130,000
انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان
دکتر سیروس آقانجفی؛ آقای علیرضا دهقان
86,000
مکانیک مهندسی استاتیک
دکتر سید محمدرضا خلیلی
450,000
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
120,000
برنامه نویسی شی گرابه زبان ++C
دکتر فرشاد ترابی
125,000
مکانیک شکست و خستگی
دکتر رحمت الله قاجار
280,000
برنامه ریزی منابع سازمان از اندیشه تا کاربرد ERP
دکتر افشین کازرونی؛ دکتر مهرداد کازرونی
260,000
مجموعه ابزارهای شبیه سازی سیستم های سرمازا
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان؛ دکتر مصطفی مافی
160,000
ترمودینامیک مهندسی(جلد اول)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه