موضوعات: مهندسی مکانیک
تعداد عنوان ها: 50
طراحی سردخانه ها سیستم های تبرید
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
240,000
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
240,000
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
150,000
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
120,000
مقدمه‌ای بر دینامیک سیالات محاسباتی
دکتر محمدرضا شاه نظری؛ آقای سینا عزیزی
320,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
130,000
نیروگاه آبی از دیدگاه مهندسی مکانیک
دکتر آزاده شهیدیان؛ آقای علی سوهانی
290,000
مقدمه ای بر کاربرد ریاضیات در مهندسی
دکتر علی اشرفی زاده؛ آقای امیرحسین معدنی
150,000
مکانیک مهندسی استاتیک
دکتر سید محمدرضا خلیلی
450,000
ماشین های ابزار
دکتر مجید قریشی
100,000
تفکر فازی (با تجدید نظر)
دکتر علی غفاری؛ آقای عادل مقصودپور؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای جمشید قسیمی
150,000
مکانیک شکست و خستگی
دکتر رحمت الله قاجار
280,000
دینامیک ماشین ها
دکتر علی اکبر موسویان
230,000
الاستیسیته ، تئوری و کاربرد
دکتر رحمت الله قاجار؛ آقای حسام قورچه بیگی
270,000
مبانی نیروگاههای آبی کوچک
دکتر مهرزاد شمس؛ آقای آرمان رئوفی
20,000
شکل دهی فلزات
دکتر مهدی ظهور
190,000
اتوماسیون و فرآیندهای ساخت
دکتر مهدی ظهور
380,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 1
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
180,000
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسین 
دکتر حسین صیادی؛ آقای امین احمدی؛ آقای بابک حقیقی؛ آقای مجتبی باباالهی
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه