تعداد عنوان ها: 32
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
300,000
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
دکتر شهریار محمدی؛ آقای نیما طالبی امیری؛ خانم عاطفه رحیمی
250,000
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای محمدحسین شرکت؛ خانم مونا جامپرازمی؛ آقای اسماعیل صلاحی پروین
250,000
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل سیستم های لجستیک
دکتر مصطفی ستاک؛ آقای علی میرشفیعی
300,000
سازمان و فرآیندها
دکتر شهریار محمدی
200,000
هزینه یابی دوره عمر سیستم ها
دکتر احمد اصل حداد؛ آقای محمدرضا نباتچیان
270,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه